Fórum Syrovice.eu pod dohledem Policie ČR

Horké a dusné léto skončilo a někomu to asi v Syrovicích chybí. Nebo jak jinak si vysvětlovat obdrženou žádost policie k dohledání koncových uživatelů, kteří publikují příspěvky na našem fóru podané starostou obce.

Bohužel toto není děj nového divadelního představení místního spolku, ale realita, kdy jsou policií vyšetřovány příspěvky na na našem fóru a požadovány IP adresy přispěvatelů, aby se prošetřily výroky v textech uvedené.

Alternativní text

Protokol PČR k dohledání IP uživatele.

Příspěvky, které jsou v protokolu uvedeny a které si můžete sami přečíst a udělat si obrázek o tom co se „vyšetřuje“:
Re: Škola Syrovice od jasmin » 25 zář 2015, 11:29
Re: Škola Syrovice od kopretina » 26 zář 2015, 19:27

Naše fórum je otevřené pro všechny občany a mohou se na něm svobodně vyjádřit. Doposud na fóru nebyly žádné vulgární příspěvky a pokud by to nastalo, budou moderovány. Cílem fóra je zajištění místa pro jakékoliv veřejné diskuze, včetně diskuzí týkajících se problémů obce a občanů.
Jakékoliv podobné zastrašování je v demokratickém světě zcela nepřípustné!

 

Začíná to oznámením, končí trestním oznámením


Pro ty, kteří podávají nebo mají podobné nápady na podávání těchto oznámení zde publikujeme pár věcí k zamyšlení.

§ 69 Zákon o obcích Díl 1 – Zastupitelstvo obce Slib zatupitele

(2) Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

Ochrana osobnosti – Veřejně činná osoba

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.11.2007, sp. zn. 30 Cdo 1174/2007

Práva na ochranu osobnosti se mohou samozřejmě domáhat i politici a ostatní veřejně činné osoby; měřítka posouzení skutkových tvrzení a hodnotících soudů jsou však v jejich případech mnohem měkčí ve prospěch původců těchto výroků. Je to dáno skutečností, že osoba vstoupivší na veřejnou scénu musí počítat s tím, že jakožto osoba veřejně známá bude pod drobnohledem veřejnosti, která se zajímá o její jak profesní, tak i soukromý život, a současně jej hodnotí, zvláště jedná-li se o osobu, která spravuje veřejné záležitosti. Soudy je proto obecně volen benevolentnější přístup k posouzení meze přípustnosti uveřejnění informací soukromé povahy a hodnocení jejího jednání právě proto, že jsou na tyto osoby kladeny náročnější požadavky. Veřejnost je oprávněna být o těchto osobách informována pro možnost posouzení způsobilosti jak odborné, tak morální, zastávat a náležitě obstarávat věci veřejné. Prezentace těchto údajů a jejich případná kritika však musí souviset s veřejnou činností, kterou daná osoba vykonává. Lze proto konstatovat, že hranice přijatelné kritiky jsou adekvátně širší u politiků než u soukromé osoby.
Na rozdíl od posledně jmenované, politik nevyhnutelně a vědomě předkládá široké veřejnosti ke kontrole každé své slovo a čin, a proto musí projevit vyšší stupeň tolerance. Ta se ovšem nevztahuje na případy údajů o dotčené osobě, které jsou nepravdivé.

You may also like...