(ne)Pitná voda v Syrovicích

Rozhodně tu nechci vydávat nějaké poplašné zprávy, ale pokud nám tady v Syrovicích teče z kohoutku NEPITNÁ voda a vedení obce toto zamlčuje až ignoruje, nezbývá než napsat tento článek.

Problém s vodou v Syrovicích je dlouhodobý. Je tu extrémně tvrdá voda, která postupně ničí nejenom spotřebiče, ale tvrdá voda má i neblahý vliv na člověka a může způsobovat zdravotní problémy. Ještě loni, díky hromadné výstavbě nových RD, byl problém s tlakem a velmi často, hlavně v létě, voda prakticky netekla. Tlak naštěstí vyřešila nová stanice, ale problémy jiného rázu přetrvávají.

Květen – přechlorováno

17. května byl ve vodě cítit tak chlór, že jsem si provedl osobní měření pomocí bazénové chemie. Standardní norma pro obsah chloru v pitné vodě je 0,3 mg/l chloru, naměřeno bylo cca 7-10 mg !!! Nebo-li měřená voda byla tak modrá, že nebylo pochyb o tom, že je přechlorováno. Obec doporučovala na upozornění tohoto stavu vodu převařovat.

Proč se tak stalo se můžeme jen dohadovat. Prý nějaký pracovní to „přehnal“ a nastavil moc chlorování.

Srpen – smradlavá voda

A jsou tu srpnová vedra vrcholící kolem 13. srpna a z kohoutku, alespoň na Chocholáči II., postupně teče voda, která zapáchá jak jodisolem (osobní pocit) a je nechutná. Podle dostupných informací se dokonce obrátil některý z občanů Syrovic na hygienickou stanici.
18. srpna (úterý) jsme již osobně volal ráno starostovi s dotazem co je s vodou. Bylo mi řečeno, že to není první stížnost a že v úterý přijede paní na odběr vzorků vody.

(NE)pitná voda

Úřední deska 21.8.2015 na stránkách Syrovice.cz oznamuje Důležité upozornění – užívání pitné vody.

A jak to doopravdy je

Úřední deska informuje o tom, že „Kvalita vody na zdroji splňuje všechny ukazatele pitné vody.“ Všimněte si informace „na zdroji“. Vzorek odebraný v RD na Chocholáči II., jak uvádí vývěska, však již obsahoval bakterie!

Na základě telefonátu panu starostovi, který oznámil, že „on“ má vodu v pořádku (pravděpodobně na radnici) jsme telefonovali na sdělené číslo paní, která prováděla odběr vzorků. Z rozhovoru vyplynulo, že voda odebraná v RD obsahuje obecné bakterie (naštěstí ne závažné jako ecoli) a voda nemá parametry pitné vody a není vhodná ani na čistění zubů. Podrobnější informace by měla dodat obecnímu úřadu v pondělí, kdy bude proveden další odběr. Obci bylo doporučeno, aby byla voda více přichlorována.

V oblasti Chocholáč II není voda pitná !

Na základě výše uvedených informací si každý může udělat vlastní závěr, ale dokud nebude hygienickou stanicí potvrzena pitná voda, nelze ji považovat za vodu s parametry pitné vody. Pokud jste však pociťovali divnou chuť vody i v jiných částech Syrovic, je velmi pravděpodobné, že i zde byla voda znečistěna.

A tak se ptám pane starosto

  • Proč nebyla informace o závažném znečistění vody v RD na Chocholáči prezentována jasně a proč nebyla informace sdělena neprodleně v místním rozhlase? Žijí tu rodiny s malými dětmi, které nejsou tak odolné jako dospělí.
  • Proč když si v sobotu změřím obsah chloru z vodovodu mi to ukazuje 0,00 nic, místo toho, aby byla provedena nezbytná dezinfekce?
  • Jaká byla provedena tedy opatření po zjištění závadnosti vody?
  • Jak bude dále řešena situace s vodovodním řádem, jelikož došlo k evidentnímu znečistění. Kdy se budou kontrolovat sítě a bude vyhodnocovat, kde vzniklo znečistění.
  • Jak budete informovat občany o tak závažné situaci dále?

Tyto dotazy budou zaslány oficiálně e-mailem na pana starostu a bude zde publikovaná odpověď.

Jak se situace s vodou bude dále vyvíjet budeme informovat.
Diskutovat o místní vodě můžete také Fórum o pitné vodě.

You may also like...