Obec Syrovice – sčítání lidu 2011

Obec Syrovice se řadí mezi menší obce a má aktuálně kolem 1400 obyvatel. Díky dynamické výstavbě nových RD na Chocholáči se brzy počet přehoupne přes 1500. Pravda, pro získání titulu města je to stále polovina.

Jaké jsou tedy počty obyvatel podle posledního sčítání lidu v roce 2011 ?

Obyvatelstvo obce
Syrovice Celkem Muži Ženy
Obyvatelé celkem 1382 709 673
Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Syrovice Celkem Muži Ženy
Svobodní, svobodné 564 336 228
Ženatí, vdané 656 323 333
Rozvedení, rozvedené 76 38 38
Vdovci, vdovy 83 11 72

You may also like...