Poplatky 2016

Do konce května je povinnost uhradit pravidelné obecní poplatky. Ty základní jsou v podstatě dva – Poplatek za komunální odpad a Poplatek za psa. Současně je povinnost uhradit daň z nemovitých věcí.

Poplatek za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad platí občané na základě trvalého pobytu nebo vlastnictví stavby. Poplatek činí za osobu 370 Kč (v loňském roce 510 Kč).
Poplatek nemusí hradit miminka narozená v letošním roce a občané, kteří dovrší 70-ti let a starší (v loňském roce 75 let).

Poplatek za psa

Poplatek za každého psa se platí ve výši 200 Kč na základě trvalého pobytu.

Platby bylo možné provést na OÚ nebo bankovním převodem. Informace k platbám jsou také na stránkách syrovice.cz.

 

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb. Zastupitelstvo obce Syrovice upravilo v loňském roce vyhláškou č. 2/2015 místní koeficienty, které byly navýšeny. Pokud Vám v těchto dnech přišla složenka od FÚ k uhrazení daně, zjistíte pravděpodobně že máte uhradit téměř dvojnásobnou částku oproti loňskému roku.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

V posledním loňském zpravodaji k tomu starosta uvedl „…od prvního ledna 2016 dojde ke zvýšení daně z nemovitých věcí, které však cílíme výhradně na průmyslové zóny v katastru obce a že občanům toto zvýšení budeme kompenzovat. Nyní je podoba této kompenzace již nastavená formou změny poplatku za komunální odpad tak, že poplatek je od následujícího roku snížený na 370 Kč na osobu a bylo rozšířeno osvobození od poplatku pro všechny občany starší 70-ti let. Občané starší 75-ti let, kteří byli od poplatku osvobozeni již v minulosti, obdrží od obce Novoroční přání s dárkovým poukazem. Těmito kroky docílíme toho, že veškeré finanční prostředky, které vybereme na dani navíc, Vám přerozdělíme zpět.“

You may also like...