Regulační plán Syrovice – Padělky

V pondělí 11. 9. v 17:00 bude v zasedací místnosti Obecního úřadu Syrovice  veřejné projednání návrhu REGULAČNÍHO PLÁNU SYROVICE, LOKALITA „RP1“ – PADĚLKY. Současně projektantka regulačního plánu podá odborný výklad a bude vedena diskuze k plánu.

Není zcela jasné, proč v současné době je potřeba řešit regulační plán pro výstavbu dalších 47 pozemků pro rodinné domy, když je v Syrovicích dokončováno, rozestavěno nebo v plánu více než dalších 100 rodinných domů a dle dostupných informací je kapacita Syrovic pro čistírnu odpadních vod (ČOV) v obci Ledce téměř vyčerpána.  Navíc Regulační plán zasahuje do vlastnických práv majitelů pozemků a jeho schválením dochází k výrazným omezením těchto práv. Obec si tak může zajistit předkupní právo ze zákona, a to ke všem pozemkům určeným územním plánem nebo regulačním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejné prostranství.

Podle námitek majitelů pozemků v dostupných dokumentech je evidentní, že s nimi nikdo nejednal a informace se mohli dozvědět pouze z veřejné vyhlášky. Chtěli bychom dotčené osoby upozornit, že podle stavebního zákona je potřeba do 7 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit připomínky. Pokud byly tedy podány a prozatím bez vyjádření zamítnuty, je potřeba je podat znovu.

Informace o regulačním plánu:

You may also like...