Syrovice mají nového starostu

Na pondělním zasedání obecního zastupitelstva Syrovic si vítěz voleb, sdružení Syrovice pro všechny, kompletně převzalo starost o naši obec a zvolilo nového starostu. Již před volbami avizovaného kandidáta Zdeňka Joukla. Ten si hned po zvolení, jako správný starosta, převzal řízení jednání.

1. zasedání zastupitelstva proběhlo kompletně v režii vítězného sdružení SPV, byl zvolen nový starosta Bc. Zdeněk Joukl, místostarosta Ota Suchánek, zvolena Finanční komise (nově 5 členů) a Kontrolní komise (3 členové). Všechny místa v komisích byly odhlasovány zástupci SPV, vždy s minimálně 6 hlasy s jednou výjimkou. Průběh zasedání byl celkem zajímavý, po úvodní řeči již bývalého starosty a zvolení nového, se následně z členů zastupitelstva SNK pro lepší život v obci (4x) a ODS (1x) stali statičtí figuranti s nevěřícně kroutícími oči a nechápající co se děje.

Hned na začátku se z programu vyškrtly body Odměňování členů zastupitelstva a komisí a Rozpočtové opatření č. 10 a č. 11 – na vědomí a č. 12 – ke schválení. Na dotaz proč se ruší body rozpočtového opatření bylo novými zastupiteli sděleno, že nemají dostatek informací k těmto bodům. Součástí krátké diskuze byla i informace od bývalého starosty, že body jsou převážně na vědomí a není nutné se s nimy seznamovat. Také prý dotace 3 miliony přišla a zase odejde, což je normální.

Na konci zasedání se rozproudila zajímavá diskuze s občany, kterých se sešel hojný počet. Padly i slova jako „ať si stoupne ten principál co tahá za nitky“ (nikdo si bohužel nestoupl a ani nepřiznal).
Na dotaz „proč sdružení Syrovice pro všechny ignorovalo ostatní členy zastupitelstva“ bylo sděleno, že nedošlo k domluvě i když hned po volbách proběhlo vzájemné setkání. Podle dostupných informací bývalé vedení obce nepochopilo výsledky voleb a dávalo nepřiměřené návrhy na zastoupení v komisích. V každém případě uvidíme, zda dojde ke vzájemné domluvě, což by prospělo jak obci, tak i atmosféře na zastupitelstvu.

Jelikož je nutné rozpočtové opatření vyřešit, bude další zastupitelstvo zasedat již v pátek 16. 11. 2018 v 19:00 hod. v zasedací místnosti na OÚ.

You may also like...