Úvodní zasedání zastupitelstva

Po skončených volbách a povinné ochranné lhůtě proti napadení výsledků voleb se mohlo konečně sejít zastupitelstvo naší obce. Na radnici se oficiálně setkalo nově zvolené zastupitelstvo ve čtvrtek 6. listopadu od 19 hodin. Na programu bylo složení slibu nových zastupitelů a hlavně volba starosty, místostarosty a členů výborů. Zároveň se hlasovalo o odměnách za výkon funkcí.
Na radnici se sešli všichni zvolení zastupitelé v celkovém počtu 11 osob kolem jednoho stolu a jednání mohlo začít.

Starosta

Starostou se opět stal Pavel Bauer (1970) v poměru 8x PRO, 2x ZDR, 1x PROTI.
Proti volbě starosty hlasoval člen kandidátky ANO, druhý se zdržel.
Nový starosta má status dlouhodobě uvolněný, což znamená starostování na plný úvazek. Za tuto činnost náleží zákonná odměna, která je dána zákonem a počítána podle obce. Pro Syrovice to bude cca 41.000 Kč měsíčně hrubého.

Místostarosta

Místostarostou se stal Zdeněk Motlíček (1989) v poměru 8x PRO, 1x ZDR, 2x PROTI.
Opět proti hlasovali kandidáti ANO.
Za místostarostování byla později schválena odměna 15.000 Kč měsíčně hrubého a jistě bude zajímavé sledovat, co bude místostarosta dělat, když od tohoto volebního období máme nového starostu na plný úvazek.

Výbory

Dále se volil Finanční výbor a Kontrolní výbor

  • FV: předseda Pavel Pospíšil (SNK), členové Tatušková, Kubíčková
  • KV: předseda Jiří Coufal (ODS), členové: Kozel, Palai-Dany

Odměna byla schválena ve výši 500 Kč.

Zajímavosti

  • úvodní zasedání proběhlo v pohodě a velmi rychle, během 1,5 hodiny
  • zastupitelé z kandidátky ANO hlasovali dost často odlišně
  • samotný zastupitel z ODS moc možností uplatnění nemá, byl však zvolen předsedou Kontrolního výboru
  • pan Motlíček mi připadal nervózní, asi nervozita před volbou místostarosty
  • ve výborech mají zastoupení všechny subjekty

 

Slib zastupitele

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Dále člen zastupitelstva skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“. Člen zastupitelstva obce potvrdí složení slibu svým podpisem. Všichni přítomní splnili §69 Zákona o obcích.

You may also like...